Online cursus

Kaya vliegen free flight

 

Wat houd de online cursus free flight in?

❗️De cursus is zeker niet alleen voor mensen die als doel hebben met hun vogel buiten te vliegen. Maar ook voor mensen die één of meer van deze punten willen leren. ❗️


✅ Je leert de basis van hoe je een vogel traint (dit kan je dus ook toepassen om andere dingen te trainen)
✅ Je leert de basis van clicker en target training (dit kan je ook toepassen om andere dingen te trainen)
✅ Je leert welke vlieg vaardigheden een vogel binnen kan leren (ook al ga je nooit naar buiten, de vogel kan ooit ontsnappen als die deze vaardigheden goed geleerd heeft heb je een grotere kans dat die terug komt als je hem hebt gevonden)
✅ Je leert waar je buiten op moet letten als je gaat free flighten om de risico’s te verminderen.

✅ Je leert de basis van hoe je een vogel traint (dit kan je dus ook toepassen om andere dingen te trainen)
✅ Je leert hoe je een vogel die zoek raakt terug te vinden.

✅ Je leert wat de positieve effecten zijn van free flight.

 

 

De kosten zijn €250, voor de geplande datums zie hier de planning. En voor het inschrijven voor deze cursus (of opvolgende cursus) kan je hier het formulier invullen.

Ook voor eventuele vragen of andere informatie kunt u altijd een bericht sturen via onze sociaal-media pagina’s of contact formulier.

English

The course is suited for people who want to focus on achieving one or more of the following points listed below:

 

❗️The course is certainly not only for people who aim to fly their bird outside. But also for people who want to learn one or more of these points. ❗️

You will learn about:

✅ The basics of how to train a bird (so you can also apply this to train other behavior)

✅ Clicker and target training (you can also apply this to train other tricks)

✅ Which flying skills a bird can learn indoors (even if you never go outside, the bird can one day escape if it has learned these skills well, you have a greater chance that it will come back when you have found it)

✅ The positive factors coming to play during free flight.

✅ What you should pay attention to outside when you go free flight to reduce the risks.

✅ How to find a bird that gets lost.

 

The costs are €250, for the planned dates see the schedule here. And to register for this course (or subsequent course) you can complete the form here.

 

You can also always send a message via our social media pages or contact form if you have any questions or other information.